công nghệ thông tin

Công Nghệ Thông Tin

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TINCông nghệ thông tin (tiếng Anh: Information Technology hay là IT) là ngành ứng dụng công nghệ quản lý...
Đọc thêm

Hệ thống Thông tin

Hệ Thống Thông Tin

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TINNgày nay, chúng ta đang sống trong thời bùng nỗ thông tin do vậy nhu cầu xây dựng, phát triển các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin...
Đọc thêm

Truyền thông & MMT

Truyền Thông & Mạng Máy Tính

Ngành TRUYỀN THÔNG & MẠNG MÁY TÍNHTrong xu thế phát triển ngày nay các doanh nghiệp, công ty đều triển khai hệ thống mạng máy tính...
Đọc thêm

Công Nghệ-KT-ĐT,TT

Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử, Truyền Thông

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNGNgành học của sự sáng tạo và niêm đam mê hứng khởi...
Đọc thêm

Công nghệ Kỹ Thuật MT

Công Nghệ Kỹ Thuật Máy Tính

Alt text to go hereMáy tính đã trở thành một công cụ gần như không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Với hiểu...
Đọc thêm

Công nghệ KT-ĐK-TĐH

Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển & Tự Động Hóa

Alt text to go hereNgành gắn liền với các qui trình sản xuất trong công nghiệp, với các thao tác của con người được thay thế hoàn toàn...
Đọc thêm

Tài chính ngân hàng

Tài Chính - Ngân Hàng

Alt text to go hereNắm vững các kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh tiền tệ ngân hàng như: tài chính tiền tệ...
Đọc thêm

Kế toán

Kế Toán

Alt text to go hereNắm vững các kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán như nguyên lý kế toán, các quy định...
Đọc thêm

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

Alt text to go hereCử nhân cao đẳng QTKD tổng hợp tốt nghiệp có thể làm việc tại...
Đọc thêm

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại

Alt text to go hereCử nhân cao đẳng Quản trị Kinh doanh thương mại tốt nghiệp có thể làm việc...
Đọc thêm

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành Quản Trị Bưu Chính Viễn Thông

Alt text to go hereCử nhân cao đẳng Quản trị Bưu chính viễn thông tốt nghiệp có thể làm việc...
Đọc thêm

BAN TC CHUYÊN NGHIỆP

Nhóm Ngành Đào Tạo

Alt text to go hereTin học Ứng dụng
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
Kế toán Doanh nghiệp
Kinh doanh Bưu chính – Viễn thông
..
Đọc thêm