text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 21 tháng 12 năm 2012 Đề xuất trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên khó khăn    

(SGGPO).- Trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên với mức bằng 50% mức lương tối thiểu hiện hành và cấp đủ 12 tháng trong năm – đó là đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp xã hội...

... đọc thêm
Trang 10trong10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10