text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 3 tháng 9 năm 2014 Tổ chức học môn Đường lối Đảng cộng sản và Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin    

Khoa Đại cương tổ chức học môn Đường lối Đảng cộng sản và Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin. - SV đăng ký học tại khoa Đại cương (lầu 2) (đăng ký bằng tay, không đăng ký qua mạng) - Thời hạn đăng ký: từ nay đến 11g ngày...

... đọc thêm

Ngày 9 tháng 3 năm 2014 Lịch dự giờ GVCH (HK2 - Năm học 2013 - 2014)    

Xem file đính kèm

... đọc thêm

Ngày 12 tháng 2 năm 2014 Lịch trực của GVCH Khoa Đại cương    

Trang 2trong3 << < 1 2 3 > >>