text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 28 tháng 3 năm 2011 Phiếu điều tra khảo sát về đào tạo của Trường    

Xem chi tiết trên tập tin đính kèm bên dưới

... đọc thêm

Ngày 28 tháng 3 năm 2011 Tự đánh giá cho điểm và báo cáo thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2009 - 2010    

Căn cứ văn bản số 1604 /BGDĐT-VP ngày 30 /3 /2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm về các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng. Căn cứ kết quả hoàn thành từng lĩnh vực công...

... đọc thêm
Trang 2trong2 << < 1 2