Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp

2017-11-16 19:37:03

Sinh viên lưu ý:

- 7h30 ngày 20/11/2017, tất cả sinh viên có tên dưới đây có mặt tại Phòng Đào tạo (A.109) để nhận lễ phục.

- Sinh viên đã đăng ký dự lễ nhưng không có tên trong danh sách dưới đây vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo trước ngày 18/11/2017

- Sinh viên mang theo Chứng minh nhân dân để mượn lễ phục và làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp.

 

Sinh viên xem danh sách đính kèm

Đăng Ký Trực Tuyến