THÔNG BÁO V/v thu học phí học kỳ 2 – năm học 2017-2018

2017-11-22 11:18:39

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

THÔNG BÁO

V/v thu học phí học kỳ 2 – năm học 2017-2018

  1. Thời hạn nộp học phí như sau:
  • Thời hạn nộp học phí học kỳ  2 NH 2017-2018  từ ngày 11/12/2017 đến hết ngày 29/12/2017.
  • Sau ngày 29/12/2017  tất cả sinh viên các khóa  phải nộp thêm lệ phí quá hạn là 5%  học phí phải nộp.
  • Riêng trung cấp K16, K17  thời hạn nộp học phí học kỳ 2 NH 2017-2018 đến hết ngày 31/01/2018.
  • Sau ngày 31/01/2018 sinh viên trung cấp K16, K17 phải nộp thêm lệ phí quá hạn là 5%  học phí phải nộp.
  1. Mức nộp học phí  như sau:

Hệ khóa

Cao đẳng khóa cũ, khóa 15, khóa 16, khóa 17.

 (đ/tín chỉ)

Trung cấp

Khóa 16, 17

(đ/tín chỉ)

Mức thu

 

1.Các khóa từ khóa 14 về trước:

*  295.000đ/tín chỉ

2.Cao đẳng khóa 15:

* Các môn đại cương:  295.000đ/tín chỉ.

* Các môn chuyên ngành: 320.000đ/tín chỉ.

3.Cao đẳng khóa 16:

* Các môn đại cương:  340.000đ/tín chỉ.

* Các môn chuyên ngành: 370.000đ/tín chỉ.

4. Cao đẳng khóa 17:

*  Các môn đại cương:  380.000đ/tín chỉ.

* Các môn cơ sở :  400.000đ/tín chỉ.

* Các môn chuyên ngành: 420.000đ/tín chỉ.

* Môn giáo dục quốc phòng: 200.000đ/tín chỉ.

5. Riêng các môn học lại đăng ký học chung với các khóa 14,15,16,17  thì phải nộp học phí theo đơn giá & số tín chỉ của các khóa đăng ký học chung đó.

 

1.Trung cấp khóa 16:

* 300.000đ/tín chỉ.

* Môn giáo dục quốc phòng: 200.000đ/tín chỉ.

 

2. Trung cấp khóa 17:

* 300.000đ/tín chỉ.

* Môn giáo dục quốc phòng: 200.000đ/tín chỉ.

                                                                                                             

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                             

 

                                                                                              Nguyễn Quốc Huy

Đăng Ký Trực Tuyến