THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 17

2017-11-24 10:48:37

MÔN CƠ SỞ LẬP TRÌNH NHÓM 1 & NHÓM 2 (THẦY TRƯƠNG PHƯỚC HẢI)

Sinh viên Khóa 17 học môn Cơ Sở Lập Trình nhóm 1& nhóm 2 của thầy Trương Phước Hải liên hệ với Văn Phòng Khoa CNTT-ĐT  (lầu 1_Khu A) gấp trước 14g00 ngày thứ Ba (28/11/2017).

Đăng Ký Trực Tuyến