Biểu mẫu Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ

Các biểu mẫu thuộc Quy định phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ:

- Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi: BM01-QT03-DonPhucKhao.doc

- Mẫu biên bản phân công giảng viên chấm phúc khảo: BM03-QT03-PhanCongGV-ChamPK.doc

- Mẫu phiếu chấm phúc khảo bài thi tự luận: BM04-QT03-PhieuChamPK.doc

- Mẫu phiếu chấm phúc khảo bài thi vừa có tự luận, vừa có trắc nghiệm: BM04A-QT03-PhieuChamPK-TL-TN.doc

- Mẫu phiếu tổng hợp điểm phúc khảo (có thay đổi và không có thay đổi điểm sau phúc khảo) gửi về P.KT-ĐBCL&TT: BM06-QT03-PhieuTongHop-DiemPK.doc

- Mẫu phiếu điều chỉnh điểm phúc khảo (chỉ các trường hợp thay đổi điểm sau phúc khảo) gửi về P.KT-ĐBCL&TT: BM05-QT03-PhieuDieuChinh-DiemPK.doc

 STT  Tập tin đính kèm
 1  BieuMau-QT03.rar
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến