Bộ đề cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Hình thức và nội dung thi:

-  Gameshow thực hiện bằng chương trình Powerpoint với các nội dung tìm hiểu về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn TP.HCM; tìm hiểu về ý nghĩa ngày Quốc tế lao động 1/5; tìm hiểu Nghị quyết Đại Hội X Công đoàn Thành phố và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

-  Gameshow gồm có 04 phần: Trắc nghiệm – Hình ảnh và sự kiện – Câu hỏi kiến thức – Tìm hiểu âm nhạc truyền thống.

Bo+de+4

Bo+de+2

Bo+de+3

Bo+de+1

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online