text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Chiêu sinh Khóa đào tạo Chuyên viên Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng

Ngày 2 tháng 8 năm 2017

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TÂN CẢNG (STC) - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM (ITC)

 

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ 

CHUYÊN VIÊN LOGISTICS VÀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

 

1. Những người đang đi làm mong muốn tham gia hoặc nâng cao hiểu biết về Logistics và Chuỗi Cung Ứng

2. Doanh nghiệp mong muốn tìm giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động Logistics và Chuỗi Cung Ứng hoặc có ý định gia nhập Chuỗi Cung Ứng toàn cầu trong giai đoạn hội nhập

3. Giảng viên các trường Đại Học, Cao Đẳng muốn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để giảng dạy bộ môn Logistics và Quản Trị Chuỗi Cung Ứng.

4. Sinh viên các Trường Đại Học, Cao Đẳng muốn học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức về Logistics và Quản Trị Chuỗi Cung Ứng.

 Chi tiết : http://itc.edu.vn/chieu-sinh-khoa-dao-tao-chuyen-vien-logistics-va-quan-tri-chuoi-cung-ung.aspx