text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Chuẩn đầu ra

Ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

Trường CĐ Công nghệ Thông tin Tp. HCM cam kết luôn nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực khoa học và công nghệ bậc CĐ cho Tp HCM nói riêng, cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước nói chung. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cho người học muốn vươn lên những tầm cao

 

Tải tài liệu bên dưới

STT Tập tin đính kèm
1 Chuandaura.pdf