text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 27 tháng 7 năm 2017 Thông báo tổng khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản    

Tp.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc tổng khai giảng lớp Ứng dụng ...

... đọc thêm

Ngày 27 tháng 7 năm 2017 Thông báo tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC    

THÔNG BÁO Về việc tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC dành cho sinh viên khóa 15, khóa 14 và sinh viên các khóa đạt chuẩn đầu ra năm 2017 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khóa 15, khóa 14 và sinh viên ...... đọc thêm

Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn    

Các bạn xem hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn. Click vào đường link https://www.youtube.com/watch?v=klM2jCXvYow&feature=youtu.be

... đọc thêm

Ngày 3 tháng 10 năm 2016 Tổng khai giảng các lớp học Tin học B    

Tp.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2016 THÔNG BÁO Về việc tổng khai giảng lớp học Tin học B dành cho sinh viên khóa 14, khóa 13 và sinh viên các khóa xét tốt nghiệp trong năm 2017 ...... đọc thêm

Ngày 26 tháng 9 năm 2016 Tổng khai giảng các lớp ôn tập tiếng Anh chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ    

Tp.HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2016 THÔNG BÁO Về việc tổng khai giảng lớp ôn tập Tiếng Anh theo chuẩn đầu ra TOEIC Nội bộ dành cho ...

... đọc thêm
Trang 1trong2 1 2 > >>