text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 9 tháng 9 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY    

Nội dung chương trình đào tạo - Kế hoạch giảng dạy toàn khóa - Mô tả học phần các ngành hệ Trung cấp chuyên nghiệp chính quy (Áp dụng từ Khóa tuyển sinh 2013) - Vẽ thiết kế mỹ thuật có sự trợ giúp bằng máy tính, ...

... đọc thêm

Ngày 9 tháng 9 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY    

Nội dung chương trình đào tạo - Kế hoạch giảng dạy toàn khóa - Mô tả học phần các ngành hệ Cao đẳng chính quy (Áp dụng đối với Khóa tuyển sinh 2013) - Công nghệ thông tin, - Truyền thông & mạng máy tính, - Hệ thống...

... đọc thêm