Chương Trình Ngắn Hạn

Khóa học Cài đặt, nâng cấp máy tính

Cài đặt, nâng cấp máy tính

Khóa học Công nghệ Thông tin Y tế

Công nghệ Thông tin Y tế

Khóa học kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động

CHƯƠNG TRÌNH LỚP SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ( IPHONE, SAMSUNG, NOKIA LUMIA, HTC, SONY, OPPO)

Khóa học sửa chữa điện thoại di động ( dành cho học viên mở tiệm)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỚP SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (dành cho học viên mở cửa hàng)

Khóa học sửa chữa Mainboard máy tính bàn

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN MAINBOARD MÁY TÍNH CĂN BẢN

Khóa học Ứng dụng CNTT nâng cao

Giúp học viên có thêm những cơ hội việc làm hấp dẫn và nâng cao khả năng ứng dụng tin học nhuần nhuyễn trong học tập và đời sống

Khóa học Ứng dụng CNTT cơ bản

Trang bị những kiến thức tin học thiết thực, ứng dụng thường xuyên trong học tập và cuộc sống

Khóa học Tin học hè cho học sinh

Chào hè 2018, Bộ phận Tuyển sinh ngắn hạn ITC mở các khóa đào tạo Tin học Hè cho học sinh, thiếu nhi (từ 9 – 16 tuổi) như sau:

Khóa học Nghiệp vụ Lễ tân - Thư ký Giám đốc chuyên nghiệp

Giúp học viên hiểu rõ được những kiến thức cơ bản và khả năng thực hiện chuyên nghiệp quy trình nghiệp vụ Lễ tân, Hành chính văn phòng

Khoá học sửa chữa Laptop - Bao nghề

Khoá học sửa chữa Laptop - Bao nghề