text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 2 tháng 8 năm 2017 Ngành tài chính ngân hàng    

- Ngành: - Tên ngành bằng tiếng Anh: - Loại hình: - Mã ngành: Tài chính - Ngân hàng Finance - Banking Chính...

... đọc thêm

Ngày 2 tháng 8 năm 2017 Ngành kế toán    

- Ngành: - Tên ngành bằng tiếng Anh: - Trình độ đào tạo: - Loại hình: - Mã ngành: Kế toán Accounting Cao...... đọc thêm

Ngày 2 tháng 8 năm 2017 Chuyên ngành Quản trị du lịch -khách sạn    

- Ngành: - Chuyên ngành: - Tên ngành bằng tiếng Anh: - Loại hình: - Mã ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị du lịch- khách...... đọc thêm

Ngày 2 tháng 8 năm 2017 Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp    

- Ngành: - Chuyên ngành: - Tên ngành bằng tiếng Anh: - Loại hình: - Mã ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh tổng...... đọc thêm

Ngày 2 tháng 8 năm 2017 Chuyên ngành Quản trị thương mại quốc tế    

- Ngành: - Chuyên ngành: - Tên ngành bằng tiếng Anh: - Loại hình: - Mã ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh thương mại quốc...

... đọc thêm