Công ty Vitamas tuyển dụng lao động nam

Công ty Vitamas cần tuyển dụng lao động nam là sinh viên sắp ra trường cần việc làm. 

Ứng viên vui lòng tải file đăng ký và đọc thông tin tuyển dụng bên dưới để biết thêm chi tiết.

Yêu cầu công việc và vị trí ứng tuyển:TB 108 TB-VTM TUYEN DUNG LAO DONG

Phiếu đăng ký ứng tuyển:Thong tin ung vien

 

 

tin liên quan