Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức vào ngày 4,5/8/2016

Tham dự đại hội có 113 đại biểu đại diện cho 672 đảng viên toàn đảng bộ.

 

Ngày 04/08/2015, Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội. Đoàn Chủ tịch cũng đã hướng dẫn về quy chế bầu cử, hướng dẫn sinh hoạt và trao đổi một số vấn đề liên quan đến toàn thể đại biểu Đại hội.

dhdb1

Tại phiên chính thức ngày 05/8/2015, Đại hội đã thông qua các văn kiện trình đại hội, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 21 đồng chí và bầu trực tiếp đồng chí Lê Hồng Sơn-Thành Ủy viên-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X gồm 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

     dhdb2

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Nguồn: Đảng bộ Sở

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online