Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 477 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 30/4/2014).

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 477 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 30/4/2014).

Trong danh sách các Trường Cao đẳng đã nộp báo cáo Tự đánh giá, Trường CĐ Công nghệ Thông tin TP Hồ Chí Minh có số thứ tự là 180

 STT  Tập tin đính kèm
 1  tt123_8-_DS_TDG__(30.4.2014).pdf

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến