Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 460 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/12/2013)

Các ý kiến góp ý hoặc bổ sung cho Danh sách, xin liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp: điện thoại: (04)39747108; e-mail:kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn).

Tags:

tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online