text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Danh sách dự thi tốt nghiệp Lý thuyết nghề và Thực hành nghề (Quản trị mạng máy tính) cập nhật

Ngày 2 tháng 11 năm 2014

Các sinh viên theo dõi danh sách và lịch thi tốt nghiệp Lý thuyết nghề và Thực hành nghề cập nhật mới nhất ở các file đính kèm.

Lưu ý:

1/ Danh sách thi chi tiết theo phòng thi xem ở bảng thông báo của LADEC.

2/ SV dự thi bắt buộc phải mang theo thẻ sinh viên/hoặc CMND mới được vào phòng thi.

3/ SV nộp lệ phí dự thi mới được vào phòng thi.