text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2017

Ngày 31 tháng 3 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP  ĐỢT THÁNG 4/2017

 

Sinh viên bậc Cao đăng các khóa 10,11 và 13  đã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 4/2017  vui lòng xem danh sách đính kèm. Trường hợp sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo & Khảo thí. 

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/4/2017

Sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp dự kiến sẽ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 12/4/2017.

file đính kèm xem tại đây.

STT Tập tin đính kèm
1 DS DE NGHI XET TN.pdf