Danh sách sinh vien du thi va phòng thi lớp liên thông Đại học ngân hàng

Danh sách dự thi và phòng thi Môn Pháp luật đại cương cụ thể như sau:

- Danh sách dự thi bắt đầu bằng bạn: Đinh Thị Trường An thi phòng 301
- Danh sách dự thi bắt đầu bằng bạn: Nguyễn Thị Thanh Nguyệt thi phòng 302
- Danh sách dự thi bắt đầu bằng bạn: Huỳnh Thanh Bình thi phòng 307

STT Tập tin đính kèm
1 PHAP_LUAT_DAI_CUONG_LT15-NH03.04_02.02.2015_TRUONG_CDCNTT_Q.TAN_PHU.pdf
Tags:

tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online