text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Danh sách SV K14 đã có điểm chuẩn đầu ra môn Ngoại ngữ và Tin học.

Ngày 19 tháng 7 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOÁ 14 ĐÃ CÓ ĐIỂM CHUẨN ĐẦU RA MÔN ANH VĂN VÀ TIN HỌC

Sinh viên xem nội dung tập tin đính kèm bên dưới.

STT Tập tin đính kèm
1 chuan dau ra in ngay 19_7_17.pdf