text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Danh sách Sinh viên Thi HK2/1617 - Khóa 14các Khoa (Đợt 1)

Ngày 7 tháng 3 năm 2017
Chú ý:                    
- Sinh viên khi đi thi phải mang theo Biên lai đóng học phí, Thẻ Sinh viên hoặc CMND.
- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. Phòng QLĐT&KT sẽ không chịu trách nhiệm khi sinh viên chép sai lịch thi.
- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng QLĐT&KT (Bộ phận xử lý học vụ & Khảo thí để được hỗ trợ.