text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

DANH SÁCH SINH VIÊN TRUNG CẤP CÒN THIẾU HỌC PHẦN HK1_2015_2016 & HK1_2016_2017

Ngày 11 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

 

       Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp thông báo về việc tổ chức học lại những môn sinh viên còn thiếu và  không đạt cho sinh viên hệ TCCN Khóa 15 như sau:

 -         Đối tượng đăng ký: Sinh viên còn nợ học phần, riêng Khóa 15

-         Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký thông tin (theo mẫu) tại Văn phòng Ban TCCN: Từ 14/08 – 31/08/2017 (trừ chiều Thứ bảy và Chủ nhật)

-         Lệ phí: dự kiến 500.000đ/1sv/1 môn (có đề cương hoặc được Giảng viên ôn tập trước khi thi) Sinh viên sẽ nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính khi có thông báo.

-         Lịch thi: Ngày 01/09/2017 sinh viên xem lịch tổ chức học lại  tại Bảng thông báo của Ban TCCN hoặc trên website của Trường.

Sinh Viên xem nội dung file đính kèm bên dưới.