text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Danh sách SV thiếu hồ sơ in bằng tốt nghiệp CĐ & TCCN đợt tháng 4/2017

Ngày 27 tháng 4 năm 2017
                        BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU HỒ SƠ IN BẰNG TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG VÀ TCCN Đợt tháng 4/2017
Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách nộp hồ sơ in bằng tốt nghiệp như sau:
1/ Kê khai lý lịch theo mẫu của trường http://www.itc.edu.vn/mau-ke-khai-ly-lich-de-cap-bang-tot-nghiep.aspx
2/ Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (có thị thực)
3/ 1 ảnh 3x4
 
Sinh viên xem file danh sách đính kèm bên dưới.
STT Tập tin đính kèm
1 DS THIEU HO SO IN BANG TN.pdf