Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa CNTT

DRL_CD15DH1

DRL_CD16TM1

DRL_CD16CT1-7

DRL_CD17CT7

DRL_CD17CT8

DRL_CD17CT9

DRL_CD17CT10

DRL_CD17HT1

DRL_CD17TM1

DRL_CD17CT2

DRL_CD17CT3

DRL_CD17CT4

DRL_CD17CT5

DRL_CD17CT6

DRL_CD17CT1

DRL_CD15HT1

DRL_CD15KM1

DRL_CD15KP1

DRL_CD15KP2

DRL_CD15TM1

DRL_CD16HT1

 

Sinh viên Khoa CNTT xem điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018 của mình, nếu thấy thắc mắc hay sai sót thì liên hệ Phòng Công tác sinh viên ( tại Văn Phòng mở - Trệt dãy B ) gặp thầy Tiến trong giờ hành chính để được giải đáp./

Hạn chót giải đáp thắc mắc và xử lý điểm số đến ngày 30/3/2018

Sau thời gian trên, Phòng Công tác sinh viên sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào khác.

Tags:

tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online