ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 _KHOA CNTT-ĐT_1819_HỌC LẠI

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 _KHOA CNTT-ĐT_1819_HỌC LẠI

 1. Công nghệ phần mềm nâng cao
 2. Điện tử cơ bản
 3. Điện tử số
 4. Đo lường và cảm biến
 5. Kỹ thuật Robot
 6. Lập trình hướng đối tượng
 7. Mạng cơ bản
 8. Nhập môn an toàn hệ thống mạng
 9. PLC Cơ bản
 10. Thiết kế Web
 11. Toán rời rạc
 12. Cơ sở dữ liệu

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến