text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Điểm thi Tốt nghiệp Khóa 13 TCCN đợt tháng 08/2015

Ngày 29 tháng 8 năm 2015

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM

BAN TCCN

-------OOO-------

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi Tốt nghiệp đợt tháng 08/2015 của Ban TCCN - Phòng Quản lý đào tạo.

Theo kết quả chấm thi nay Ban TCCN công bố điểm thi cho toàn thể Sinh viên Khóa 13 và thi lại như sau:

1. Sinh viên xem điểm theo Files đính kèm.

Link:

       Chính trị: https://www.fshare.vn/file/7BPB7QW149OC

       Lý thuyết Tổng hợp: https://www.fshare.vn/file/ZCH4VQRDA13Y

       Thực hành nghề: https://www.fshare.vn/file/7FBYN37HL7Z5

2. Sinh viên nọp đơn phúc khảo từ ngày 31/08/2015 đến hết ngày 04/09/2015 tại Văn phòng Ban TCCN.

3. Sinh viên đạt TN và không còn nợ học phần nhanh chóng nọp chuẩn đầu ra về Văn phòng Ban TCCN để xét công nhận tốt nghiệp (kế hoạch xét theo tiến độ phòng QLĐT có đăng trên website).

4. Sinh viên nợ học phần từ ngày 31/08/2015 đến 15/09/2015 đăng ký học lại tại Văn phòng Ban TCCN.