ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA CNTT - ĐT 

 


ThS. PHẠM ĐÀO MINH VŨ


• Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành Khoa Học máy tính 


• Môn giảng dạy: C++, Java, Cấu trúc dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Thiết kế web cơ bản, Lập trình  website ASP.NET, Lập trình di động Android cơ bản và nâng cao, Lập trình Window Form và WPF, Lập trình  Window Phone.


• Giới thiệu tóm tắt về bản thân: 
ThS. Phạm Đào Minh Vũ đang giữ quyền Trưởng kho CNTT - ĐT trường ITC. Trước đó, thầy đã từng là Trưởng nhóm phân tích, thiết kế, lập trình website và phần mềm tại công ty dược phẩm Trường Khang. Ngoài ra, thầy cũng là tham gia một số dự án xây dựng website bằng framework Spring hoặc Struct cho công ty của Nhật. Hơn 1 năm làm việc với vị trí là System Data Operator tại công ty Bảo hiểm nhân thọ CathayLife cũng giúp thầy có nhiều kinh nghiệm cũng như hiểu biết về cách hoạt động của trung tâm dữ liệu, từ đó có thêm nhiều kiến thức bổ sung cho việc giảng dạy sinh viên tốt hơn.


 

ThS. NGUYỄN TRUNG KIÊN


 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ CNTT 


 • Môn giảng dạy: Cấu trúc máy tính, lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu, quản trị mạng Linux,   ngônngữ C, C++, C#, Java. 


 • Giới thiệu tóm tắt về bản thân:
Thạc sĩ Nguyễn Trung Kiên hiện là giảng viên chính của Trường   ITC. Thầy đã có hơn 16 năm kinh nghiệm giảng dạy tin học, lập trình, cơ sở dữ liệu, cấu trúc máy   tính, quản trị mạng Linux,… tại các trường cao đẳng và đại học. Thầy có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, quản trị hệ thống server Linux, Centos, quản trị hệ thống Elearning tại trường CĐ CNTT TP.HCM.


ThS. NGUYỄN ĐỖ THƯ HƯƠNG  


• Học hàm, học vị: Thạc sĩ 


• Môn giảng dạy: Tin học đại cương, Kỹ thuật lập trình cơ bản, Kỹ thuật lập trình nâng cao, Cơ sở  lập  trình, Cơ   sở   dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu & thuật toán, Photoshop, Illustrator, InDesign, Vật lý đại   cương A1, A2, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1 & 2. 


• Giới thiệu tóm tắt về bản thân: 
Thạc sĩ Nguyễn Đỗ Thư Hương hiện là giảng viên chính của trường với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy. Cô đã tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Kinh tế TP.HCM. Tại trường ITC, cô đã tham gia giảng dạy các môn Tin học đại cương, Kỹ thuật lập trình cơ bản, Kỹ thuật lập trình nâng cao, Cơ sở lập trình, Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu & thuật toán, Photoshop, Illustrator, InDesign, Vật lý đại cương A1, A2, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1 & 2.


ThS. TRƯƠNG CHÂU LONG


• Học hàm, học vị: Thạc Sĩ


• Môn giảng dạy:  Tin học cơ bản, Kỹ thuật lập trình , Cấu trúc dữ liệu , Cơ sở dữ liệu , Oracle , Phân   tích thiết kế HTTT , Web , Đồ họa ứng dụng (Photoshop), Lập trình Hướng đối tượng , nhập môn   công nghệ phần mềm, Hệ điều hành Linux căn bản.


• Giới thiệu tóm tắt về bản thân 
Thạc sĩ Trương Châu Long hiện là giảng viên chính của Trường ITC. Thầy đã có hơn 16 năm kinh   nghiệm giảng dạy lý thuyết & thực hành tại các trường cao đẳng và đại học như: Trường Công nghệ thông tin, Huflit, Kỹ thuật công nghệ, Văn Hiến, CTIM. Bên cạnh đó, thầy đã tự học và nghiên cứu thêm các công nghệ mới để hướng dẫn cho các sinh viên và thực tập sinh tại các trường. 


ThS. CHÂU TRẦN TRÚC LY

 


 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin 


 • Môn giảng dạy: C++, Java, Cấu trúc dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu, MS SQL Server,       MySQL,   Oracle, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Window Form và WPF. 


 • Giới thiệu tóm tắt về bản thân: 
 
Tôi hiện là giảng viên chính của Trường ITC. Trước đó, tôi đã từng giảng dạy cho trường cao đẳng nghề     An   Giang, kiêm nhiệm tổ phó công đoàn và đã từng tham gia nghiên cứu khoa học viết phần mềm quản lý   thiết   bị vật tư cho khoa Công Nghệ Thông tin tại trường Cao Đẳng Nghề An Giang. Tháng 1 năm 2016 tôi đã từng làm nhân viên quản lý database cho công ty bảo hiểm Chubb life TP. HCM tại trụ sở chính. Với những kinh nghiệm đã qua giúp tôi hiểu biết về cách hoạt động của trung tâm dữ liệu, cách làm việc nhóm trong lập trình, từ đó có thêm nhiều kiến thức bổ sung cho việc giảng dạy sinh viên tốt hơn.


ThS. ĐỖ GIA BẢO


• Học hàm, học vị: Thạc sĩ


• Môn giảng dạy: Thiết kế web cơ bản, Thiết kế web nâng cao, Cơ sở lập trình, Lập trình nâng cao, Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu, Giao tiếp người và máy, Cấu trúc máy tính, Vi điều khiển cơ bản, Vi điều khiển nâng cao, PLC cơ bản, PLC nâng cao, SCADA, Linh kiện điện tử, Tự động hóa quá trình công nghệ, Đo lường và cảm biến, Xử lý tín hiệu số.


• Giới thiệu tóm tắt về bản thân:
Thạc sĩ Đỗ Gia Bảo hiện là giảng viên chính của Trường ITC. Thầy đã có hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý điều hành công ty cùng việc phát triển dự án các hệ thống máy sản xuất tự động công nghiệp trong nhiều lĩnh vực như: đóng gói, chế biến thực phẩm; xây dựng hệ thống vận hành các máy in nhãn, bao bì; máy bao phim, mấy sấy trong ngành dược; phát triển hệ thống phần mềm giám sát trạng thái hoạt động trong quá trình sản xuất...Ngoài ra, Thầy đã có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm trong ngành Công nghệ Thông tin. 


KỸ SƯ TRẦN NỮ VI THỨC


 • Học hàm, học vị: Cử nhân Công nghệ thông tin


 • Môn giảng dạy: Cấu trúc máy tính, Toán rời rạc, Lập trình cơ bản, CCNA, Adobe Indesign, Adobe   Photoshop.


 Giới thiệu tóm tắt về bản thân: 
 
Trần Nữ Vĩ Thức  hiện là giảng viên của Trường ITC. Cô đã có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại   các   trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bình Định, trường phổ thông trung học An Nhơn, trung tâm giáo dục dạy   nghề và hướng nghiệp An Nhơn, trung tâm tin học Đại học khoa học Tự nhiên, trường đại học công nghiệp   thực phẩm TP HCM và trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP HCM. Bên cạnh đó, cô đã từng là  đạt giáo viên giỏi cấp cấp tỉnh vào năm 2005 và 2006 và được bộ trưởng bộ giáo dục tặng bằng khen vào năm học 2007 – 2008.


ThS. VÕ TẤN DŨNG


 • Học hàm, học vị: thạc sĩ chuyên ngành mạng máy tính.


 • Môn giảng dạy: các môn về mạng Cisco (CCNA1,CCNA2, CCNA3, CCNA4, CCNA security), Quản trị   mạng   Linux, Lập trình di động, các môn về lập trình cơ bản và hướng đối tượng, các môn về thiết kế web   và lập trình web.


 • Giới thiệu tóm tắt về bản thân:
 
Là giảng viên chính thức của Trường ITC. Tham gia giảng dạy từ khi ITC được thành lập đến nay với hơn   hơn 17 năm kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn đồ án, thực tập cho sinh viên bậc cao đẳng. Là instructor  của học viện Cisco-ITC. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành mạng máy tính của trường đại học Paris 6 (Cộng hòa Pháp).


ThS. BÙI DUY CƯƠNG


 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ Hệ thống thông tin 


 • Môn giảng dạy:  Mạng máy tính, Quản trị hệ thống mạng, An ninh mạng, Kiến trúc máy tính, Hệ điều   hành, CCNA.


 • Giới thiệu tóm tắt về bản thân: 
 
Tôi hiện là giảng viên chính của khoa Công nghệ thông tin – Điện tử, Cao đẳng Công nghệ thông tin   TP.HCM. Tôi đã có hơn 5 năm về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong lĩnh vực quản trị hệ thống mạng, an ninh mạng tại: Công ty HA Logistics, Công ty LBM Canon, Bệnh viện An Bình, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM. 


ThS. LÊ THỊ HỒNG NGA


 • Học vị: Thạc Sĩ


 • Môn giảng dạy: Cơ sở lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình nâng cao, Cấu trúc dữ liệu và   thuật   toán, Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị.


 • Tóm tắt về bản thân:
 Thạc sĩ Lê Thị Hồng Nga hiện là giảng viên chính của Trường ITC. Cô đã có hơn 5 năm kinh nghiệm   trong  việc giảng dạy. Bên cạnh đó Cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội Olympic Tin Học   của trường ITC tham gia các cuộc thi Olympic Tin Học Sinh Viên Việt Nam và cuộc thi lập trình quốc tế   ACM/ICPC.


ThS. TRẦN NGUYỄN ANH CHI


 • Học hàm, học vị: thạc sỹ Công nghệ thông tin


 • Môn giảng dạy: thiết kế đồ họa, lập trình cơ bản, lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ     liệu. 


 • Tóm tắt về bản thân:
 Thạc sỹ TRẦN NGUYỄN ANH CHI là giảng viên chính của khoa Công nghệ thông tin – Điện tử của   trường ITC. Cô có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường. Cô phụ trách các môn thuộc chuyên   ngành thiết kế đồ họa đa phương tiện như: thiết kế đồ họa Photoshop, thiết kế đồ họa Corel draw, thiết kế hoạt ảnh động bằng Flash…, và các môn cơ sở như: lập trình cơ bản, lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu,…


ThS. TRẦN CÔNG MUA


 • Học hàm, học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin 


 • Môn giảng dạy: Lập trình Java, Lập trình Nodejs, Lập trình giao diện web, Lập trình di động Hybrid, Cơ   sở   dữ liệu, MS SQL Server, MySQL.


 • Giới thiệu tóm tắt về bản thân:
 
Hiện nay tôi là giảng viên chính của Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TPHCM. Trước đó, tôi đã   từng là nhân viên thiết kế và lập trình web tại Công ty TNHH Dịch Vụ Hoàng Cầu từ tháng 5/2007, Công ty   TNHH   SITTI VIETNAM từ tháng 9/2008. Với những kinh nghiệm đã qua giúp tôi biết được những nhu cầu   của các doanh nghiệp trong lỉnh vực CNTT, cách làm việc nhóm trong việc xây dựng ứng dụng, từ đó có     thêm nhiều kiến thức bổ sung cho việc giảng dạy sinh viên tốt hơn.


KỸ SƯ PHÙNG MINH TRÍ


• Học hàm, học vị: Kỹ sư


• Môn giảng dạy:  Python.


• Giới thiệu tóm tắt về bản thân
Kỹ Sư Phùng Minh Trí tốt nghiệp trường Đại Học FPT, là một người thích tìm hiểu các công nghệ mới và thân thiện với mọi người xung quanh.


KỸ SƯ PHẠM NGỌC CƯỜNG


• Học hàm, học vị: Kỹ sư CNTTB 


• Môn giảng dạy: Corel draw, adobe illustrator, after effect, adobe premier, photoshop, 3Dmax,   Maya, lập trình web.


• Giới thiệu tóm tắt về bản thân 
 Kỹ sư Phạm Ngọc Cường hiện là giáo viên khoa CNTT, trường CĐ CNTT TP HCM. Thầy đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn, dệt nhãn mác và thiết kế đồ họa cho các doanh nghiệp: Công  Ty Cổ Phần Lai Cung Én Phúc Sang, Công Ty TNHH SX TM DV Phú Thường, Công Ty TNHH SX TM Nhãn Mác Hưng Phước. Bên cạnh đó thầy có nhiều kinh nghiệm sử dụng các máy móc, thiết bị ngành in và dệt: Máy cắc khắc lazer, máy in kỹ thuật số, máy ép nhiệt, máy cắt decal, máy dệt nhãn mác, máy in satin, máy ảnh kỹ thuật số…


CÔ NGÔ THẠCH MINH THẢO


• Học hàm, học vị: Cử nhân


• Đơn vị công tác: khoa Công nghệ Thông tin – Điện tử.


• Giới thiệu tóm tắt về bản thân

Cô tốt nghiệp từ trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM hiện đang là Thư ký giáo vụ của khoa CNTT-ĐT.