Giáo Dục - Hướng Nghiệp

Đơn vị nào quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp?

Đơn vị nào quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp?

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Cao đẳng.

Quốc hội khóa 13 ban hành Luật Giáo dục Đại học 2012.

Quốc hội khóa 13 ban hành Luật Giáo dục Đại học 2012.

Tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015 (gửi các trường ....

Tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2015 (gửi các trường ĐH, CĐ, TCCN)

Dự kiến dùng thang điểm 20 để chấm thi ĐH, CĐ

Dự kiến dùng thang điểm 20 để chấm thi ĐH, CĐ

Công bố các mức điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng

Công bố các mức điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng

Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo ....

Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hàng nghìn việc làm Tết cho sinh viên

Hàng nghìn việc làm Tết cho sinh viên

Học sinh Việt Nam vượt Mỹ về Toán và Khoa học

Học sinh Việt Nam vượt Mỹ về Toán và Khoa học

Năm điều phải đánh đổi nếu muốn thành công

Năm điều phải đánh đổi nếu muốn thành công