text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Giới thiệu Ban trung cấp chuyên nghiệp

Được thành lập song song với sự hình thành Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin và bắt đầu tách thành Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp (Ban TCCN) từ tháng 08 năm 2004 trải qua 14 năm hoạt động đào tạo. Từ khi bắt đầu thành lập cho tới nay Ban Trung Cấp Chuyên nghiệp đã thực sự lớn mạnh từ những thuở ban đầu khó khăn về chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên,… giờ đây Ban trung cấp chuyên nghiệp là một đơn vị chuyên quản lý đào tạo toàn bộ khối trung cấp chuyên nghiệp. Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp đã đào tạo 13 khóa trong đó khoá 01 đến khoá  13 đã ra trường, khoá 14 chuẩn bị ra trường, khóa 15 đang học học kỳ 2 và  khóa 16 nay đang bắt đầu chiêu sinh. 

Chức năng - Nhiệm vụ

Ban TCCN có khả năng đào tào bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy gồm các lĩnh vực sau : Tin học, Kế toán, Kỹ thuật viễn thông và Khai thác bưu chính viễn thông.

Có khả năng cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề, giỏi công nghệ cho đất nước theo chủ trương chính sách của Nhà nước và hội nhập Quốc tế.VV

Vi mô đào tạo

Trãi qua 14 năm đào tạo Ban TCCN góp phần cùng toàn Trường đào tạo được các khóa với số lượng như sau:

 

Sơ đồ tổ chức

Về cơ cấu tổ chức Ban Trung Cấp Chuyên nghiệp có 02 cán bộ thường trực trong đó 01 Trưởng Ban, 01 thư ký Ban, đội ngũ giáo viên cơ hữu thuộc các khoa Chuyên ngành CĐ trong Trường và giáo viên thỉnh giảng, cộng tác viên của Ban.

 

Ngoài ra Ban TCCN còn được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ đội ngũ Giảng Viên cơ hữu của các Khoa trong công tác tư vấn giáo dục, giảng dạy một số môn chuyên ngành, xây dựng đề cương, chuẩn đầu ra, hướng dẫn thực tập cuối khóa v.v...

Nhân sự

Cán bộ Quản lý Ban TCCN

 

Hình ảnh nhân viên Ban TCCN

1. Trưởng Ban TCCN : Ths. Lê Vũ Hùng

2. Thư ký ban: Nguyễn Khánh Chân -  ĐT: 0949.76.15.15

3. Giảng viên cơ hữu từ các khoa

 

Giáo viên thỉnh giảng và cộng tác viên:

Đội ngũ giảng viên của Ban TCCN là lực lượng giáo viên cơ hữu của trường và thỉnh giảng bên ngoài. Ban TCCN kết hợp với các khoa của Trường tập trung mời giáo viên tham gia vào công tác giảng dạy và có những hình thức ưu đãi và khuyến khích giáo viên dạy giỏi.

Ban TCCN luôn xác định sinh viên và đội ngũ giảng viên là chủ thể, là nhân tố quyết định chất lượng đạo tào, Đội ngũ cán bộ công nhân viên giữ vai trò quyết định thực hiện quản lý điều hành công tác đào tạo để đạt mục tiêu phát triển của Ban TCCN.

Hội đồng khóa học

Gồm 9 thành viên như sau:

Hội đồng đã tập hợp được những người có trình độ chuyên môn theo các ngành đào tạo và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Để cố vấn và xây dựng chương trình đào tạo cho Ban.