text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

KHOA ĐẠI CƯƠNG

Giới thiệu Khoa Đại cương

 

Khoa Đại cương được thành lập ngay sau khi trường CĐ CNTT được hình thành vào năm 2001. Ban đầu khoa Đại cương đảm trách nhiệm vụ giảng dạy các bộ môn Cơ bản như Toán học, Vật lý, Xác suất thống kê, Triết học, Kinh tế chính trị, Pháp luật, Chủ nghĩa xã hội, Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Giáo dục thể chất. Năm 2008, ban Ngoại ngữ được sát nhập vào khoa Đại cương.  Qua 10 năm hình thành và phát triển, khoa Đại cương đã trở thành một trong những khoa mạnh của trường với số lượng công nhân viên cơ hữu là 14 trong đó: 01 thư kí, 01 giáo vụ, 01 quản lý và 11 giảng viên tham gia giảng dạy ở bộ môn Vật lý, Toán học, Anh văn và GDTC.

Đội ngũ giảng viên trẻ, tâm huyết với nghề, nhiệt tình và ham học hỏi.

Chức năng - Nhiệm vụ

 

-  Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn cơ bản như Toán học, Vật lý, Anh văn, Những nguyên lí Mác 1 & 2, Toán cao cấp,Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể chất, Xác suất thống kê và GDTC… cho toàn bộ sinh viên của trường.

-  Giảng dạy, trang bị cho sinh viên những kiến thức Khoa học nền tảng, kinh điển của con người và thế giới tự nhiên mà còn rèn luyện cho sinh viên phương pháp tư duy, suy luận Khoa học và sáng tạo, dạy cho sinh viên thói quen tự học suy nghĩ độc lập và chủ động giải quyết các vấn đề ứng dụng Khoa học vào đời sống và công nghệ.

-  Giảng dạy cho sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình hưống giao tiếp hằng ngày và kĩ năng thi TOEIC quốc tế.

-  Biên soạn bài giảng, giáo trình các môn học cơ bản

-  Tham mưu và giúp Ban Giám Hiệu xây dựng chương trình giảng dạy Khoa học cơ bản.

-  Lập kế hoạch giảng dạy các môn khoa học cơ bản.

-  Lập ngân hàng đề bài tập, đề thi trắc nghiệm học kỳ, duyệt đề thi tuyển sinh.

-  Tuyển chọn giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng ở các bộ môn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy của khoa.

-  Tham gia nghiên cứu và triển khai áp dụng các thành quả khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

-  Luôn chú ý cải cách, đổi mới phương pháp dạy và đào tạ

Nhân sự

 

Cơ cấu tổ chức

-  Trưởng khoa: TS. Trần Ngọc

-  Chủ nhiệm bộ môn:

o   TS. Trần Ngọc - Chủ nhiệm bộ môn Lý

o   TS. Lê Đức Sơn - Chủ nhiệm bộ môn Mác – Lênin (GV Bán cơ hữu)

o   ThS. Nguyễn Thị Xuyên – Chủ nhiệm bộ môn Anh văn

o   ThS. GVC Nguyễn Thị Minh Thư – Chủ nhiệm bộ môn Toán

o   ThS. Lê Hữu Toàn – Chủ nhiệm bộ môn GD Thể chất

-  Giảng viên:

o    Bộ môn Anh văn

 • ThS. Nguyễn Thị Xuyên – Chủ nhiệm bộ môn
 •  ThS. Nguyễn Thị Diệu Ngộ
 •  ThS. Phạm Quỳ nh Trang
 •  ThS. Lê Thùy Trang
 •  CN. Nguyễn Thị Vân Khanh
 •  CN. Hoàng Hải Yến

-  Bộ môn Toán học

 • GVC. ThS  Nguyễn Thị Minh Thư – Chủ nhiệm bộ môn
 • ThS. Dương Thị Xuân An
 • ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

-  Bộ môn Vật lý

 • GVC. TS. Trần  Ngọc
 •  GV chính Bùi Suối Thơm

- Bộ môn GDTC

 • ThS. Lê Hữu Toàn
-  Giáo vụ khoa: Cô Nguyễn Đỗ Thư Hương

-   Thư ký khoa: Cô Nguyễn Thi Thu Hà