text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

 Khoa Tài chính Ngân hàng được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2009 theo Quyết định số 169/QĐ-CĐCNTT của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 15/10/2014 khoa đổi tên thành Khoa Quản trị-Tài chính ngân hàng.

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Kế toán.

Chức năng - Nhiệm vụ

Xây dựng và quản lý đào tạo 3 chuyên ngành bậc Cao đẳng: Quản trị kinh doanh,Tài chính ngân hàng và Kế toán

Xây dựng và quản lý đào tạo hệ liên thông bậc Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Nhân sự

 

 

 Trưởng khoa:PGS.TS Hà Quang Đào-nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TPHCM, là cán bộ khoa học của ngành ngân hàng với thời gian thâm niên 39 năm công tác và hiện nay là ủy viên Hội đồng khoa học Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy viên Hội đồng quản trị Trường Cao Đẳng CNTT TP.HCM.

Giảng viên  hữu:

1.      ThS.Phạm Thị Hoàng

2.      ThS.Trần Thị Phương Mai

3.     ThS. Võ Thị Hiền Nhi - Trưởng bộ môn Kế toán-Kiểm toán

4.      CN. Nguyễn Thị Kiều Nga

5.      CN. Huỳnh Cao Kim Thư

6.     ThS. Nguyễn Đức Phúc

7.    ThS.Hoàng Thị Hồng Loan

8.    ThS. Hà Minh Hiếu – Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh

9.    ThS. Phạm Ngọc Phương

10.    ThS. Đặng Văn Đảm

11.    ThS. Trương Ánh Nguyệt

12.    ThS. Ngô Thị Hoàng Fin

Thư  khoa:  CN.Vũ Thị Hương

Điện thoại : (08)39738587, email : khoa.qttcnh@itc.edu.vn