text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

TỔNG QUAN 

            Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (Corporate Relations and Students Assistance Center) được thành lập theo Quyết định 168/QĐ-CĐCNTT ngày 10/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM.

 

SỨ MỆNH

            Sứ mệnh của trung tâm là xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước, cầu nối với các đối tác trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, tăng cường phát triển các kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, chủ động tạo lập nguồn kinh phí chi cho các hoạt động của trung tâm.


CHỨC NĂNG

            Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý thực tập; hoạt động tư vấn việc làm; công tác gắn kết nhà trường với doanh nghiệp; tìm kiếm nguồn tài trợ, tư vấn hướng nghiệp, tổ chức đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ cho các tổ chức kinh tế - xã hội.

 

CÁC BỘ PHẬN

            Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên phân chia trách nhiệm công việc theo chức năng, bộ phận như sau: Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp; Bộ phận Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên; Bộ phận đào tạo kỹ năng; Khối Văn phòng; Ban liên lạc cựu sinh viên.

 

            

VP TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM

------------------------------------

Số 12 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38605003

Email: corsacitc@gmail.com