Hoạt Động Sinh Viên

Rèn luyện kỹ năng qua chiến dịch Mùa hè xanh

Rèn luyện kỹ năng qua chiến dịch Mùa hè xanh

Thư ngỏ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2013

Thư ngỏ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2013

Chương trình “Phỏng vấn thử - Thành công thật” lần 8 năm 2013

Chương trình “Phỏng vấn thử - Thành công thật” lần 8 năm 2013

Hội thảo “Học thế nào để Tốt nghiệp” cho sinh viên khóa 10

Hội thảo “Học thế nào để Tốt nghiệp” cho sinh viên khóa 10

Học ngành Công nghệ Thông tin nên thực hành nhiều

Học ngành Công nghệ Thông tin nên thực hành nhiều

Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 10 năm thành lập Đoàn ....

Lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 10 năm thành lập Đoàn Trường

Điện tử - Viễn thông - Ngành học của sự đam mê, sáng tạo

Điện tử - Viễn thông - Ngành học của sự đam mê, sáng tạo

Để có công việc như ý muốn

Để có công việc như ý muốn

Sinh viên nói gì về trường CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM?

Sinh viên nói gì về trường CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM?

Lấy ý kiến SVHS về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Lấy ý kiến SVHS về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992