Hoạt Động Sinh Viên

SaigonLAB - Các khóa học miễn phí tháng 12

SaigonLAB - Các khóa học miễn phí tháng 12

Hội thảo "Làm thế nào để học Tiếng Anh hiệu quả"

Hội thảo "Làm thế nào để học Tiếng Anh hiệu quả"

Hiến máu tình nguyện - Hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ ITC

Hiến máu tình nguyện - Hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ ITC

Sân chơi chào đón Tân Sinh Viên K.14 [CLB kỹ năng ITC]

Sân chơi chào đón Tân Sinh Viên K.14 [CLB kỹ năng ITC]

Ngoại khóa về nguồn địa đạo Củ Chi - Sinh hoạt công dân HSSV 2014

Ngoại khóa về nguồn địa đạo Củ Chi - Sinh hoạt công dân HSSV 2014

Câu chuyện đẹp từ hai chữ "Tình nguyện"

Câu chuyện đẹp từ hai chữ "Tình nguyện"

Thư ngỏ Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2014

Thư ngỏ Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2014

TC - nơi cuộc sống không chỉ dừng lại ở con số 0!

TC - nơi cuộc sống không chỉ dừng lại ở con số 0!

Hội thi Ánh sáng thời đại lần VI, năm 2014 cấp Trường

Hội thi Ánh sáng thời đại lần VI, năm 2014 cấp Trường

Hội thi “Giao Thông Qua Góc Nhìn Sinh Viên” lần I năm 2014

Hội thi “Giao Thông Qua Góc Nhìn Sinh Viên” lần I năm 2014