Hoạt động - Tuyên truyền

BaoChi_DanVanKheo

Thông báo

KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS năm 2018

KẾ HOẠCH Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS năm 2018

Thông báo mời họp mặt Ngày 08.03.2018

Thông báo mời họp mặt Ngày 08.03.2018

KẾ HOẠCH Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018) và 1978 ....

KẾ HOẠCH Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018) và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

V/v Vận động CNVC-LĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi

V/v Vận động CNVC-LĐ chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn ....

Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam