text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 4 tháng 5 năm 2017 Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam    

Căn cứ Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ ngày 20/01/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Liên...

... đọc thêm

Ngày 4 tháng 5 năm 2017 Công tác tuyên truyền quý II năm 2017    

Quý II năm 2017, có những ngày lễ kỷ niệm của đất nước và các sự kiện lịch sử quan trọng như: Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2017), Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền...

... đọc thêm

Ngày 4 tháng 5 năm 2017 Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động    

Căn cứ Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017, Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn việc tuyên truyền trong cán bộ, đoàn ...

... đọc thêm

Ngày 29 tháng 4 năm 2017 Thông báo (v/v Chiêu sinh trại hè Thanh Đa 2017)    

Căn cứ Kế hoạch số 27 KHLT/LĐLĐ-TĐTN ngày 25/4/2017 Liên tịch giữa Liên đoàn Lao động Thành phố và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Trại hè Thanh Đa năm 2017; Liên đoàn Lao động Thành phố thông báo chiêu sinh Trại hè Thanh Đa năm...

... đọc thêm

Ngày 22 tháng 2 năm 2017 KẾ HOẠCH: Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2017) và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng    

Căn cứ Chương trình công tác của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với những nội dung chủ...

... đọc thêm

Ngày 13 tháng 2 năm 2017 Kế hoạch: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 54/KH-TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ...

... đọc thêm

Ngày 23 tháng 11 năm 2016 TUYÊN TRUYỀN V/V TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2016 TRONG CNVC- LĐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    

Thực hiện công văn số 1767/TLĐ ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; kế hoạch số 6462/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS...

... đọc thêm

Ngày 3 tháng 10 năm 2016 ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015    

Bộ luật dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Xem file đính kèm để biết thêm thông tin:

... đọc thêm

Ngày 3 tháng 10 năm 2016 Kế hoạch: Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2016    

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày...

... đọc thêm
Trang 1trong3 1 2 3 > >>