Hoạt động - Tuyên truyền

Tuyên truyền thông điệp "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai ....

Tuyên truyền thông điệp "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2015"

Tình hình Việt Nam - Lào - Campuchia

Tình hình Việt Nam - Lào - Campuchia

Thông báo: V/v tham gia thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn ....

Thông báo: V/v tham gia thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Về việc vận động ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" Thành phố năm 2017

Về việc vận động ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" Thành phố năm 2017

Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào"

Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào"

Giải Kéo co CNVC-LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Giải Kéo co CNVC-LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

V/v triển khai tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá

V/v triển khai tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá

V/v tiếp tục ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng sa - Trường sa"

V/v tiếp tục ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng sa - Trường sa"

KẾ HOẠCH Giải Kéo co CNVC-LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

KẾ HOẠCH Giải Kéo co CNVC-LĐ thành phố Hồ Chí Minh năm 2017