Hướng dẫn Báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của BCH Đảng bộ TP.HCM

Kính gửi các Cấp ủy Chi bộ!

Để có căn cứ tổng hợp báo cáo gửi Đảng ủy Sở GS&ĐT, Đảng ủy trường yêu cầu các Chi bộ xem xét các nội dung trong Đề cương và gửi báo cáo về cho Đồng chí Lư Quốc Tuấn - phụ trách Đảng vụ trước ngày 28/5/2018 (gửi file word vào email)

Nội dung đề cương báo cáo xem file đính kèm HD_baocaotinhhinhthuchienNghiquyet38_2017.

Nội dung Chương trình Hành động số 38-CTrHĐ/TU tham khảo link sau: https://www.hcmcpv.org.vn/van-ban/chuong-trinh-hanh-dong/chuong-trinh-hanh-dong-so-38-ctrhd-tu-ngay-08-07-2008-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-thanh-pho-ve-thu%CC%A3c-h-1226281401

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online