Hướng dẫn Báo cáo công tác tháng của BCS lớp

Để có căn cứ đánh giá hoạt động của Ban cán sự lớp và để nhà trường, CVHT, HSSV giám sát trực tiếp công việc của Ban cán sự, Phòng Công tác HSSV hướng dẫn cách thức làm báo cáo công tác hàng tháng của BCS. Báo cáo tháng này sẽ được tổng hợp từ các lớp và trình Ban Giám hiệu cùng các Khoa.

1. Hoạt động trong tháng:

BCS căn cứ vào:

- Những đầu mối việc đã được Phòng CTSV tổng hợp và thông báo trong các cuộc họp BCS hàng tháng, đăng tải sau đó trên website trường trong mục Thông báo/tin tức của Phòng Công tác HSSV và group Ban cán sự (https://www.facebook.com/groups/BCSLopITC/).

- Những việc do CVHT yêu cầu.

- Những việc do Khoa yêu cầu.

- Những việc khác do các đơn vị Phòng/Khoa/Ban yêu cầu;

- Việc đột xuất hoặc do Lớp chủ động thực hiện (ví dụ: Lớp CD14KT1 có vận động quyên góp cho Mẹ 01 bạn SV trong lớp bị bệnh hiểm nghèo)

Liệt kê những đầu việc đó vào trong form (đính kèm dưới đây), sau đó đánh giá mức độ: Hoàn thành, chưa hoàn thành, đang thực hiện (nhập dấu (X) vào ô tương ứng. Nếu việc nào chưa hoàn thành phải ghi rõ lý do vào cột cuối cùng.

2. Hoạt động tháng tới:

Nêu những hoạt động sẽ thực hiện (liệt kê dựa trên những căn cứ tương tự như trên)

 

Báo cáo tháng phải chuyển file về Phòng Công tác HSSV trước ngày 30 hàng tháng theo địa chỉ mail: phong.ctsv@itc.edu.vn và cc thêm hộp thư phuvt@itc.edu.vn

 STT  Tập tin đính kèm
 1  M-Baocaothang_BCS
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online