Hướng dẫn báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng CSVN

Kính gửi các Cấp ủy Chi bộ!

Thực hiện công văn số 603-CV/ĐU  ngày 03/5/2018 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về thực hiện báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đề nghị các cấp ủy Chi bộ triển khai thực hiện báo cáo theo đề cương đính kèm và gửi file văn bản về cho Đ/c Lư Quốc Tuấn tộng hợp để nộp về Văn phòng Đảng ủy Sở chậm nhất ngày 28/5/2018.

Hướng dẫn báo cáo xem file: HD_baocaotinhhinhthuchienNQ25_2017

Nghị quyết 25-NQ/TW tham khảo25-NQTW_vetangcuongsulanhdaocuaDangdoivoicongtacdanvantrongtinhhinhmoi

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online