Hướng dẫn các vấn đề liên quan đến Vay vốn tín dụng học tập của HSSV

Với chủ trương tiếp tục tập trung nguồn lực cho việc đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, chương trình tín dụng ưu đãi đối với HSSV đã thực sự trở thành chương trình tín dụng lớn và đi vào cuộc sống khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với HSSV thay thế Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg. Đây là một chính sách đúng đắn, thể hiện sự ưu việt của Đảng và Nhà nước ta và có ý nghĩa to lớn góp phần tạo sự bình đẳng về học tập trong xã hội, tạo cơ hội rộng mở cho con em các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ước mơ học tập của mình

Trước thềm năm học mới, HSSV ITC nào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi chế độ chính sách của Nhà nước thì xem kỹ hướng dẫn và làm thủ tục vay, yên tâm học tập (xem file đính kèm).

HD_vayvontindungNH20172018.pdf

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online