Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 2018

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2018

 

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

A/ Đối tượng tuyển sinh: 

  • Tuyển thẳng: học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

B/ Hình thức đăng ký xét tuyển: có 3 hình thức:

1.       Đăng ký trực tuyến trên website: http://tuyensinh.itc.edu.vn/Home/Registe

2.       Nộp trực tiếp tại Phòng Ghi danh Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM.

3.       Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Ghi danh - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM,

Địa chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.

 

C/ Thời gian đăng ký xét tuyển:

Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 02/05/2018.

 Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 02/5/2018 đến 31/7/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 03/08/2018.

 Nhận hồ sơ từ ngày 02/08/2018 đến ngày 10/08/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 13/08/2018

 Nhận hồ sơ từ ngày 13/08/2018 đến 20/08/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 21/08/2018 đến 31/08/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 04/09/2018

Đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 31/08/2018 đến ngày 29/9/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 01/10/2018

Đợt 5: Nhận hồ sơ từ ngày 29/09/2018 đến 31/10/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

 

II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY:

A/ Đối tượng tuyển sinh:

·       Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) được tuyển thẳng vào chương trình Trung cấp chính quy với thời gian học từ 01-1,5 năm. Nếu học sinh học hết lớp 12 nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THPT thì phải học thêm phần bổ sung kiến thức tương đương 03 tháng (+1,5 năm chính thức Trung cấp chính quy);

·       Học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 (THCS hoặc Bổ túc THCS) được xét tuyển vào chương trình Trung cấp chính quy 02 năm; và học chương trình văn hóa lớp 10, 11 và 12

 

B/ Hình thức đăng ký xét tuyển: có 3 hình thức:

1.       Đăng ký trực tuyến trên website: http://tuyensinh.itc.edu.vn/trung-cap-xet-tuyen 

2.       Nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM.

3.       Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Ghi danh - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM,

Địa chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.

 

C/ Thời gian xét tuyển:     

Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 02/05/2018.

 Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 02/5/2018 đến 31/7/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 03/08/2018.

 Nhận hồ sơ từ ngày 02/08/2018 đến ngày 10/08/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 13/08/2018

 Nhận hồ sơ từ ngày 13/08/2018 đến 20/08/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 21/08/2018 đến 31/08/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 04/09/2018

Đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 31/08/2018 đến ngày 29/9/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 01/10/2018

Đợt 5: Nhận hồ sơ từ ngày 29/09/2018 đến 31/10/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

Mọi chi tiết, thí sinh vui lòng liên hệ:
Hotline: 093 886 1080
Cổng tư vấn trực tuyến: www.itc.edu.vn 
Email: tuyensinh@itc.edu.vn

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online