Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 2018

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2018

 

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

A/ Đối tượng tuyển sinh: 

  • Tuyển thẳng: học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

 

B/ Hình thức đăng ký xét tuyển: có 3 hình thức:

1.       Đăng ký trực tuyến trên website: http://tuyensinh.itc.edu.vn/Home/Registe

2.       Nộp trực tiếp tại Phòng Ghi danh Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM.

3.       Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Ghi danh - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM,

Địa chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.

 

C/ Thời gian đăng ký xét tuyển:

·        Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 02/05/2018.

·        Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 03/5/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 28/07/2018.

·        Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 29/7/2018 , xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

·        Đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 28/8/2018 đến 15/12/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

 

II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY:

A/ Đối tượng tuyển sinh:

·       Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) được tuyển thẳng vào chương trình Trung cấp chính quy với thời gian học từ 01-1,5 năm. Nếu học sinh học hết lớp 12 nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THPT thì phải học thêm phần bổ sung kiến thức tương đương 03 tháng (+1,5 năm chính thức Trung cấp chính quy);

·       Học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 (THCS hoặc Bổ túc THCS) được xét tuyển vào chương trình Trung cấp chính quy 02 năm;

 

B/ Hình thức đăng ký xét tuyển: có 3 hình thức:

1.       Đăng ký trực tuyến trên website: http://tuyensinh.itc.edu.vn/trung-cap-xet-tuyen 

2.       Nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM.

3.       Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Ghi danh - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM,

Địa chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.

 

C/ Thời gian xét tuyển: 

·           Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 02/05/2018.

·           Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 03/5/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 28/07/2018.

·           Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 29/7/2018 , xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

·           Đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 28/8/2018 đến 15/12/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

Mọi chi tiết, thí sinh vui lòng liên hệ:
-          Hotline: 093 886 1080
-          Cổng tư vấn trực tuyến: www.itc.edu.vn 
-          Email: tuyensinh@itc.edu.vn

tin liên quan