Hướng dẫn ghi sổ kí hiệu văn bản của Đảng

Kính gửi các Chi bộ!

Thực hiện công văn số 605-CV/VPĐU của Đảng ủy Sở GD&ĐT hướng dẫn về ghi số kí hiệu văn bản của Đảng. Đảng ủy trường đề nghị các Chi bộ lưu ý những vấn đề sau:

"Đối với tên loại Quyết định (ký hiệu là QĐ): các đơn vị tiếp tục ghi theo số đã ký ban hành văn bản từ đầu nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ, Chi bộ. Đối với tên loại Quy định (ký hiệu là QĐi): ghi từ số 01 trong một nhiệm kỳ kể từ tháng 4 năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đồng chí trao đổi với Văn phòng Đảng ủy Sở để được hướng dẫn".

Nội dung toàn văn xem ơ đây: HD_Ghisokyhieuvanban_2018

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online