Hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn

Các bạn xem hướng dẫn học online trên trang Elearning.itc.edu.vn. Click vào đường link  https://www.youtube.com/watch?v=klM2jCXvYow&feature=youtu.be

 hoặc từ trang web trường  -> E learning -> biểu tượng Xem hướng dẫn (biểu tượng màu vàng)

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến