text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Hướng dẫn Thí sinh làm thủ tục nhập học khóa 17

Ngày 1 tháng 8 năm 2017

HƯỚNG DẪN THÍ SINH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

I.    Hệ Cao đẳng:

KHI ĐẾN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC, ANH (CHỊ) CẦN MANG THEO CÁC GIẤY TỜ SAU:

1.      Giấy báo trúng tuyển (bản chính) (Anh/chị photo và sao y để sử dụng về sau khi cần thiết).

2.      Sơ yếu lý lịch theo mẫu của trường (http://www.itc.edu.vn/bieu-mau-ly-lich-hoc-sinh-sinh-vien-1.aspx).

3.      Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú.

4.      Bản sao công chứng học bạ THPT.

5.      Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp).

6.      Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

7.      Bản sao chứng minh nhân dân.

8.      Giấy Chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 3 tháng)

 

Ø Học phí:

·      Học phí học kỳ I/2017 - 2018:

-       Đối với các ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật máy tính là: 4.340.000 (Bốn triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng)

-       Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng là: 4.680.000đ (Bốn triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng)

-       Đối với các ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Truyền thông & mạng máy tính là: 4.740.000đ (Bốn triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng)

Ø Lệ phí:

·      Lệ phí nhập học: 100.000đ.

·      Phí BH tai nạn: 45.000đ  + bảo hiểm YT: 457.380đ = 503.000đ

(BH tai nạn + bảo hiểm YT có giá trị từ 1/1/2018 – thẻ bảo hiểm được cấp trong tháng 12/2017).

(Phí bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế (nhà trường thu hộ cho cơ quan bảo hiểm)

 

II. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

KHI ĐẾN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC, ANH (CHỊ) CẦN MANG THEO CÁC GIẤY TỜ SAU:

 

1.      Giấy báo trúng tuyển (bản chính) (Anh/chị photo và sao y để sử dụng về sau khi cần thiết).

2.      Sơ yếu lý lịch theo mẫu của trường (http://www.itc.edu.vn/bieu-mau-ly-lich-hoc-sinh-sinh-vien-1.aspx).

3.      Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú.

4.      Sao y công chứng Bằng Tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp).

5.      Học Bạ Sao y công chứng THCS hoặc THPT.

6.      Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

7.      Bản sao chứng minh nhân dân.

8.      Giấy Chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 3 tháng).

1.      - Học phí:

Ø Học phí và lệ phí:

·      Học phí học kỳ I/2017-2018 là: 3.300.000đ

·      Khám sức khoẻ đầu khóa: 50.000đ.

·      Lệ phí nhập học: 100.000đ.

Ø Phí bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm y tế (nhà trường thu hộ cho cơ quan bảo hiểm):

·      Phí BH tai nạn: 45.000đ  + bảo hiểm YT: 457.380đ = 503.000đ

(BH tai nạn + bảo hiểm YT có giá trị từ 1/1/2018 – thẻ bảo hiểm được cấp trong tháng 12/2017).