text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Hướng dẫn thực hiện quy chế Rèn luyện Sinh viên - Học sinh

Ngày 7 tháng 4 năm 2011

Căn cứ Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 21/10/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các Trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy; Căn cứ vào tình hình và đặc điểm của Trường về việc thực hiện Quy chế đánh giá Điểm Rèn luyện. Hiệu Trưởng hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp. Hồ Chí Minh

Xem chi tiết trên tập tin đính kèm bên dưới

STT Tập tin đính kèm
1 HD_DiemRL.pdf