Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Tập tin đính kèm 7324NGCBQLGD.pdf

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến